Tjänster

OVK-Kontroll

OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) utförs för att kontrollera att ni har en fungerande ventilationssystem. Allt från FTX till S system.

Vi hjälper er självklart att åtgärda de eventuella fel som upptäcks i samband med besiktningen, det kan handla om allt från att rengöra kanaler till att byta ut defekta installationer eller injustering. Besiktningsprotokollet som görs är din utgångspunkt för planering av fortsatta åtgärder, förbättringar & energibesparingar.

Projektledning & Montage

Under våra projekt utför vi löpande egenkontroller där vi bland annat ser över att produkterna monterats som de ska, att funktionen är rätt, att allt är rent och att allt ser bra ut. Vi ser till att systemet går lätt att komma åt för framtida underhåll och service.

Vi är med hela vägen genom installationen, från beställning till överlämnande av anläggningen, och vi håller tät kontakt med kunden under hela processen.

Injustering ventilation

Ett korrekt injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energioptimering i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras. En rätt utförd injustering av ventilationen minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.

Konsekvenser av dåligt injusterade ventilationssystem

För dåliga luftflöden i din ventilation

Om vissa rum inte har tillräckligt med luft finns en uppenbar risk att det totala luftflödet måste höjas, för att kompensera för de ställen där det är för lite luft. Det går då åt mer energi för att värma luften och mer elenergi för att driva fläktarna. Ett för högt tilluftsflöde kan dessutom ge upphov till övertryck i byggnaden, vilket i sin tur kan orsaka fukt- och mögelproblem.

Vi hjälper till med allt inom ventilation!

Service av ventilationssystem

Årlig service på fläktar och aggregat ger lägre driftskostnader och längre livslängd på anläggningen, samtidigt som det minskar risken för driftstopp. Detta gäller alla typer av installationer. Vi erbjuder er enstaka service, akutservice och trygga avtal för er ventilation.

Våra serviceavtal är för dig som vill säkerställa att service och underhåll görs på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och med rätt komponenter. På så sätt vet ni att eran anläggning är effektivt och minskar risken för onödiga avbrott.

Serviceavtal ventilation

En lösning är att du som kund tecknar serviceavtal för din ventilation där service görs enligt ett planerat schema, på så sätt kan du vara säker på att din anläggning fungerar som det ska. Vi finns även till hands för akut service.

Du har en bekväm lösning som motverkar obehagliga överraskningar.

Vad görs vid Service och Underhåll?

 • Byte av filter i ventilationssystemet.
 • Fläktar och motorer repareras vid behov.
 • Förebyggande kontroller.
 • Översyn och reparation av styr- och övervakningssystem.
 • Värmeväxlare repareras vid behov.
 • Återvinningsbatterier och värmebatterier repareras/tvättas vid behov.

Ventilationsservice

 • Rensning av system
 • Kontroll av  fläktar batterier pumpar m.m
 • Ljudmätning
 • Ombyggnation

Partikelmätning

Partikelmätning används för att ta reda på vilka sorts partiklar som finns i luften. Till exempel vid misstanke om byggnadsrelaterad ohälsa. Vid behov kan man skilja ut organiskt från oorganiskt material. Vi kan mäta partiklar ner till 0.1 µm

Bland annat kan vi se:

 • Bakterier
 • Mögelsporer
 • Pollen
 • Olika fibrer (till exempel Asbest)
 • Kvalster

mm.

Felsökning, kartering & lokalisering

Vi utför kartering av kanaler åt tex BRF för lokalisering av kanaler och skorstenar för ev montering av takfläktar. Detta görs genom att vi ”röker” kanalerna och ritar upp allt och dokumenterar vilken kanal som går vart tex.

Vi utför filmning av kanaler för att upptäcka ev stopp eller fel i system. Detta spelas in och dokumenteras så ni får tillgång till materialet.

Felsökning kan vara allt från:

 • Mäta ljud i lägenheter från ventilation.
 • Kontrollera bussningar till aggregat.
Hör gärna av dig till oss med dina frågor!