Hyresgästanpassning Jikson solution AB

Hyresgästanpassning åt Jikson solution AB. Där vi monterade ett IV produkt Envistar samt all kanaldragning.