Lägenhet i Östberga

Omdragning och gjutning av nya kanaler till lägenhet i Östberga.