Partikelmätning ventilation

Partikelmätning ventilation

Partikelmätning används för att ta reda på vilka sorts partiklar som finns i luften. Till exempel vid misstanke om byggnadsrelaterad ohälsa. Vid behov kan man skilja ut organiskt från oorganiskt material. Vi kan mäta partiklar ner till 0.1 µm

Bland annat kan vi se:

  • Bakterier
  • Mögelsporer
  • Pollen
  • Olika fibrer (till exempel Asbest)
  • Kvalster mm.
Vill du veta mer om injustering av er ventilation?