OVK kontroll

OVK-Kontroll

OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) utförs för att kontrollera att ni har en fungerande ventilationssystem. Allt från FTX till S system.

Vi hjälper er självklart att åtgärda de eventuella fel som upptäcks i samband med besiktningen, det kan handla om allt från att rengöra kanaler till att byta ut defekta installationer eller injustering. Besiktningsprotokollet som görs är din utgångspunkt för planering av fortsatta åtgärder, förbättringar & energibesparingar.

Konsekvenser av dåligt injusterade ventilationssystem

För dåliga luftflöden i ditt ventilationssystem?

Om vissa rum inte har tillräckligt med luft finns en uppenbar risk att det totala luftflödet måste höjas, för att kompensera för de ställen där det är för lite luft. Det går då åt mer energi för att värma luften och mer elenergi för att driva fläktarna. Ett för högt tilluftsflöde kan dessutom ge upphov till övertryck i byggnaden, vilket i sin tur kan orsaka fukt- och mögelproblem. En injustering av ditt ventilationssystem är lösningen på dina problem.

Vill du veta mer om injustering av er ventilation?