Inomhusklimat & Miljö

”Vi förespråkar ett väl intrimmat ventilationssystem som är både miljövänligt och ekonomiskt”

Inomhusklimat

Viste du att inomhusklimatet i hemmet och på arbetsplatsen påverkar i hög grad hur vi upplever vår vardag och arbetsmiljö. Det påverkar också vår hälsa.

Med inomhusklimat menas ofta hur kallt eller varmt det är inomhus.

Det innefattar även luftfuktighet, luftföroreningar och ventilation. Luftföroreningar påverkar människans andningsvägar, ögon, hud och inre organ.

Miljövänligt – ett självklart val

Även ventilationssystem kan vara miljösmarta! Tex att använda värmeåtervinnande aggregat.

Att använda fläktar med EC-teknologi som har en högre verkningsgrad och längre livslängd samt minskar energi förbrukningen.

Vi väljer alltid produkter som klassificerats som klimatsmart. Försöka påverka våra beställare att använda utrustning/material som kan återanvändas, repareras, återvinnas eller som inte kräver stora energimängder att tillverka. Att informera kunder om gällande lagar och förordningar som gäller. Att följa den miljöutveckling som sker inom ventilations kategorin.

Hör gärna av dig till oss med dina frågor!