Tjänster

OVK-Besiktning

OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) säkerställer vi att ni har ett fungerande ventilations system..

Vi hjälper er självklart att åtgärda de eventuella fel som upptäcks i samband med besiktningen, det kan handla om allt från att rengöra kanaler till att byta ut defekta installationer eller injustering. Besiktningsprotokollet som görs är din utgångspunkt för planering av fortsatta åtgärder/förbättringar.

Installation

Vi utför löpande egenkontroller där vi bland annat ser över att produkterna monterats som de ska, att funktionen är rätt, att allt är rent och att allt ser bra ut. Vi ser till att systemet går lätt att komma åt för framtida underhåll och service.

Vi är med hela vägen genom installationen, från beställning till överlämnande av anläggningen, och vi håller tät kontakt under hela processen.

Injustering

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras.. En rätt utförd injustering minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.

Konsekvenser av dåligt injusterade ventilationssystem

För dåliga luftflöden

Om vissa rum inte har tillräckligt med luft finns en uppenbar risk att det totala luftflödet måste höjas, för att kompensera för de ställen där det är för lite luft. Det går då åt mer energi för att värma luften och mer elenergi för att driva fläktarna. Ett för högt tilluftsflöde kan dessutom ge upphov till övertryck i byggnaden, vilket i sin tur kan orsaka fukt- och mögelproblem.

Service

Årlig service på fläktar och aggregat ger lägre driftskostnader och längre livslängd på anläggningen, samtidigt som det minskar risken för driftstopp. Detta gäller alla typer av installationer. Vi erbjuder er enstaka service, akutservice och trygga avtal.

Våra serviceavtal är för dig som vill säkerställa att service och underhåll görs på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och med rätt komponenter. På så sätt vet ni att eran anläggning är effektivt och minskar risken för onödiga avbrott.

Serviceavtal

En lösning är att du som kund tecknar serviceavtal där service görs enligt ett planerat schema, på så sätt kan du vara säker på att din anläggning fungerar som det ska. Vi finns även till hands för akut service.

Du har en bekväm lösning som motverkar obehagliga överraskningar.

Vad görs vid Service och Underhåll?

  • Byte av filter.
  • Fläktar och motorer repareras vid behov.
  • Förebyggande kontroller.
  • Översyn och reparation av styr- och övervakningssystem.
  • Värmeväxlare repareras vid behov.
  • Återvinningsbatterier och värmebatterier repareras/tvättas vid behov.
Hör gärna av dig till oss med dina frågor!